web1

DSC01299b
Hoe wil ik het?

Een mooie afscheidsherinnering blijft iets persoonlijks. De een ontwerpt z'n eigen grafsteen, de ander wil live-muziek, weer een ander wil met het gezicht richting Mekka of in een mooi kappeltje.
Je kunt kiezen om opgebaard te willen worden in kist, de ander in zijn eigen bed thuis of op een opbaarplank. Of wil je toch een ouderwetse rouwstoet, waarbij de genodigden te voet gaan.
Te overwegen valt of de overledene vervoerd wil worden met een motor met zijspan of toch in een bakfiets.
Moet er tijdens het afscheid het glas geheven worden of toch maar een kop koffie met een cake.
Dan te bedenken bij de koffie: een oranjekoek met slagroom, Bossche bollen, Limburgs vlaai of kruidkoek.
Verder de kist: moet hij gemaakt zijn van vuren, grenen, naaldhout, noten, mahonie of toch van sloophout. De kist mag wel van riet zijn gemaakt maar niet van plastic of metaal.
Hoe moet de rouwkaart eruit zien. Ontwerp je deze zelf of laat je het over aan de kinderen.


Dus: zoveel mensen, zoveel wensen.

53574kopieIn het regeerakkoord van oktober 2012 werd de afschaffing van de Compensatie eigen risico (Cer) al aangekondigd. In januari heeft de Tweede Kamer gestemd voor de afschaffing. Op dinsdag 3 juni 2014 is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Compensatie eigen risico per 1 januari 2014. Dit betekent dat de Compensatie eigen risico met ingang van 2015 door de gemeente waarin u woont wordt geregeld. Iedere gemeente zal hiervoor apart een regeling moeten treffen. Wel zal het alleen gelden voor mensen met een laag inkomen en die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moeten betalen.

Lees verder op de website van het CAK  (Compensatie eigen risico)  en hoe gaat de gemeente hiermee om. 

 

 

22520De kosten van de verzorgingsstaat rijzen de pan uit en het rijk ziet al de bodem van de schatkist. Wat is er dan niet makkelijker dan de problemen op het bordje van de gemeente te leggen. Het is al begonnen in 2004 met bijstandsuitkeringen bij de gemeente te leggen. Toen de gemeenten het overgebleven geld ook voor andere zaken gingen gebruiken werden ze strenger voor de bijstandstrekkers. Na de invoering van Wet Werk en Bijstand (WWB) volgde in 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierdoor werden de huishoudelijke hulpen kind van de rekening door de aanbestedingen. En nu dank zij het huidige kabinet gaat ook de WMO geheel op de schop. De gemeente krijgt dan te maken met een massale toestroom van nieuwe klanten die een beroep doen op de uitkering, hulp en zorg.

mantelzorgwoning1 90 90 80 c1Zorg voor ouders? Plaats een zelfstandige mantelzorgwoning in de tuin.

Een mantelzorgwoning: makkelijk, snel, betaalbaar.


Senioord: een vertrouwde omgeving wonen, maar is er wel af en toe zorg nodig? Dan is de stap naar een verzorgingshuis vrij groot, ook vanwege de vaak hoge kosten. Het alternatief om bij een van de kinderen in huis te gaan wonen, is voor alle betrokkenen een inbreuk op de privacy. Een mantelzorgwoning van Senioord is dan een ideale oplossing.
Voor meer informatie, surf naar www.senioord.nl.

portemonee

Worden ouderen met AOW in de aankomende jaren als ze samenwonen met hun volwassen kinderen gekort?
Er is uitstel van deze korting. Dit zal veel onrust brengen bij ouderen die o.a. samenwonen met zoon of dochter of bij mantelzorgers. De korting kan wel oplopen tot 300 á 400 euro en de ouderen hebben al veel ingeleverd, door o.a. verlaging van de pensioenen, extra verhoging van de huren in de sociale sector, etc.

Mijn moeder en ik wonen al ons hele leven samen. Beiden hebben we alleen AOW. Dus wij ontvangen volgend jaar minder AOW.

Hervorming van de langdurige zorg in beeld gebracht door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

MVWS en Youtube
 

91020Door de steeds toenemende ontwikkelingen in de technologie zal de zorg veranderen. De thuiszorg doet al aan toezicht op afstand door middel van een IPad. In verzorgingstehuizen wordt domotica verder ingevoerd. De zorg op afstand zal de zorg efficiënter maken en wordt meer toegerust op een individuele patiënt en dus goedkoper.
En dat is ook nodig. Als men de zorg blijft doen op de huidige manier zal de groeiende vraag als gevolg van de vergrijzing consequenties hebben voor de financiering. Er zal dan ook een groter beroep gedaan worden op de beroepsbevolking die in de zorg moeten gaan werken en de animo voor werk in de zorg is ook niet bijster groot.