web1

 

Wat heeft u nodig
Melden bij
Advies en ondersteuning
Procedure
Soort zorg of ondersteuning
PGB mogelijk
Wetgeving
Persoonlijke zorg of (wijk)verpleging
Wijkverpleegkundige (thuiszorginstelling)
Huisarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis
Wijkverpleegkundige geeft indicatie
Bijvoorbeeld hulp bij opstaan, douchen, wondverzorging steunkousen aantrekken
Ja
Zorgverzekeringswet
Medische zorg
Huisarts of specialist
 
Arts geeft verwijzing
Bijvoorbeeld     diagnostiek, medicatie, een medische ingreep
Nee
Zorgverzekeringswet
Hulp om thuis te blijven wonen
Gemeente  (wijkteam of Wmo-loket)
Recht op  onafhankelijk clientondersteuning
Gesprek met gemeente. Onderzoek naar eigen mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden
bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen, zoals rolstoel, woningaanpassingen, dagbesteding of individuele begeleiding
Ja
Wmo 2015
Blijvend 24-uurszorg of toezicht nodig
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Recht op onafhankelijk clientondersteuning
CIZ toets of blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of  permanent toezicht nodig is
bijvoorbeeld verblijf in een instelling of persoonlijke zorg en begeleiding thuis
  Ja
Wet langdurige zorg

Bron: Min.VWS