web1

BelastingtijdCHECKLIST BELASTINGAANGIFTE JAAR 2017
ALGEMEEN
Aangiftebiljet over 2017 (indien ontvangen)
(voorlopige)aanslagen 2017
Voorletters/geboortedata kinderen (alleen thuiswonend)
Gegevens wijziging huwelijk/samenwonen/partner (alleen indien van toepassing)
Bankrekeningnummer voor teruggaaf
Telefoonnummer waar bereikbaar
Aangifte van vorig jaar (Zowel betaald als ontvangen)
Uw Digi-D (gebruikersnaam en wachtwoord) alsook uw e-mail adres

 

INKOMSTEN
Jaaropgaven werkgever(s) en/of uitkeringsinstanties
Alimentatie ontvangen van ex-echtgenoten
Bijdragen ontvangen voor levensonderhoud kinderen
Overzicht andere inkomsten uit bijverdiensten, werkzaamheden
Overzicht van de kosten wegens inkomsten uit bijverdiensten, enz.
EIGEN WONING
WOZ waarde (volgens laatste beschikking gemeente of aanslag Onroerend Zaakbelasting 2016/peildatum 1 januari 2016)
Jaaropgaven hypotheek
Nota's taxatie, afrekening notaris, enz. (bij verandering hypotheek in 2017)
LIJFRENTEPREMIES
Overzicht betaalde premies of polis
Jaaropgaaf Pensioenfonds (reserveringsruimte 2017 en niet-gebruikte jaarruimte 2010-2016)
UITGAVEN
Opgaaf door u betaalde alimentatie en/of bijdragen levensonderhoud kinderen
Overzicht aantoonbare studiekosten en giftenaan kerkelijke, liefdadigheidsinstellingen, politieke partijen, enz.
Uitgaven in verband met medische kosten (voor zover niet vergoed).
Let op! Eigen risico is NIET aftrekbaar
(Denk bijvoorbeeld aan o.a.: medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten en parkeergeld bezoek specialist, reiskosten ziekenbezoek, kunstgebit, gehoorapparaat en batterijen, extra particuliere gezinshulp, enz.)

Welke kosten zijn niet aftrekbaar: Eigen bijdrage WLZ, Premies zorgverzekeraar, Eigen bijdrage WMO, kosten vallende onder Zvw (bv eigen risico), Elleboogkruk, looprek, rollator, 3- of 4 loophulp, brillen, contactlenzen.


VERMOGEN
BOX 3 bij waarde hoger dan € 25.000,- alleenstaande, € 50.000,- bij fiscale partner.
Jaaropgaven of overzichten bank-giro-spaarrekeningen en reserveringsdeel VVE (saldi 1 januari 2017)
Jaaropgaven of overzichten beleggingen (saldi 1 januari 2017)
Jaaropgaven of overzichten waarde kapitaalverzekeringen (alleen polissen na 1999)
Overzicht vorderingen of andere bezittingen (bijv. leningen of tweede woning/boot/etc)
Jaaropgaven of overzichten schulden (saldi per 1 januari 2017)

Vrijstelling spaarloontegoed in box 3 is vanaf 2016 vervallen

Vrijstelling banksparen voor uitvaartverzekering is per 1 jan 2016 vervallen. De vrijstelling voor kapitaal en uitvaartverzekering blijven wel intact. Maximale vrijstelling is € 6956,00 per persoon.


Veranderingen aftrekposten in de aangifte 2017
Voor 2015 en 2016 zijn een groot aantal aftrekposten uit de aangifte verdwenen.
Wat is nog wel aftrekbaar:
* Alimentatie
* Reisaftrek woon-werk verkeer met openbaar vervoer
* Lijfrentepremies
* Uitgaven voor specifieke zorgkosten
* Giften
Wilt u weten welke uitgaven nog wel aftrekbaar zijn ? Kijk dan voor een uitgebreid overzicht op www.belastingdienst.nl à particulieren.