web1

kerkhof
Bij het overlijden laat men nabestaanden achter: kinderen, een partner, familie, vrienden, huisdieren. Als men overlijdt laat men ook een erfenis na. Dat zijn bezittingen en schulden. Wat betekent het overlijden voor de nabestaanden en de erfenis? Met die vraag is men waarschijnlijk niet dagelijks bezig, misschien maakt die u zelfs wat treurig. Maar weten dat alles goed geregeld is voor het geval men er niet meer is, geeft een gerust gevoel. Het is dus belangrijk om over dit onderwerp na te denken. SeniorenAdviesbureau wil u aan het denken zetten.


Wat is uw erfenis? Uw erfenis bestaat in principe uit alles wat u bij overlijden aan bezittingen en schulden nalaat. Niet alle bezittingen of schulden behoren tot uw erfenis. Bijvoorbeeld: als u alimentatie moet betalen aan een ex-partner dan stopt die alimentatieverplichting bij uw overlijden. Uw erfenis kan ook een uitkering uit een verzekering zijn of een overlijdensuitkering van de werkgever. Vaak hebt u ook een 'online erfenis'; u kunt hierbij denken aan uw profielen op sociale media en gegevens die u op het internet bewaart. Wie erft als u overlijdt? De wet regelt een aantal zaken maar niet alles of niet op de manier die u wilt. U kunt dan ook zelf een regeling treffen, bijvoorbeeld door een testament te maken. Maar ook met een samenlevingscontract, levensverzekering of huwelijkse voorwaarden kunt u ervoor zorgen dat een deel van uw erfenis bij uw nabestaanden terechtkomt. De wet heeft erfgenamen, degenen die van u erven, in vier groepen ingedeeld. In de eerste groep erven de partner met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en de kinderen (groep 1). Als u niet getrouwd bent en ook geen kinderen heeft, erven de ouders, broers en zussen (groep 2). Als een broer of zus eerder is overleden dan erven zijn of haar kinderen/kleinkinderen het deel van de overleden broer of zus. In groep 3 en 4 komen verdere familieleden aan bod. Onaangename verrassing De wet biedt een basisregeling voor een aantal standaardsituaties. Er is in de wet geen rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Als u bijvoorbeeld in scheiding ligt op het moment van overlijden, zou het zomaar kunnen dat uw 'bijna-ex' tegen uw wens in toch van u erft. Ook samenwoners kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan. Als u zelf het heft in handen wilt nemen, maakt u een testament.