web1

overlijden
Wat is een Wilsbeschikking?

Een wilsbeschikking is een document waarin u uw wensen voor uw uitvaart vastlegt. U kunt in deze wilsbeschikking onder andere melden of u begraven of gecremeerd wenst te worden.
Ook kunt u in een wilsbeschikking uw wensen kwijt over de locatie van de uitvaartplechtigheid, welke rouwkaart u mooi vindt, welke muziek en bloemen u wenst en nog veel meer zaken die u van belang acht voor uw uitvaart.


Heeft een wilsbeschikking nut voor mij?
Het antwoord is: "Ja". Want in zo'n wilsverklaring legt u vast wat uw wensen zijn. Dit heeft 2 voordelen:
1. Ten eerste voor uzelf; u weet namelijk dat de nabestaanden precies weten hoe u graag wilt dat de uitvaart geregeld wordt
2. Het tweede voordeel is meer voor uw nabestaanden; zij lezen namelijk in de wilsbeschikking wat uw persoonlijke wensen zijn. Dat betekend dat eventuele twijfel wordt weggenomen en verschil van mening wordt voorkomen – best praktisch in deze toch al emotionele tijd na uw overlijden
Bovendien kunnen er allerlei praktische zaken in een wilsverklaring vermeldt worden, zoals: bij welke maatschappij u een uitvaartverzekering heeft lopen (indien aanwezig).

Rechtsgeldigheid

Een wilsbeschikking bestaat uit een handgeschreven papier ondertekend door de persoon in kwestie en voorzien van een datum en jaartal. Alleen in deze vorm zijn de beschreven wensen rechtsgeldig en moeten als zodanig worden gerespecteerd. Een notaris hoeft hier niet aan te pas te komen. Nadat de wilsbeschikking is opgesteld is het belangrijk dat een paar mensen om je heen een kopie krijgen.


Wilsbeschikking opstellen (download formulier)

SeniorenAdviesbureau geeft vrijblijvend en kosteloos informatie hierover. Dat is meer dan menigeen denkt. Waar kun je je op voorbereiden en hoe pak je dat aan? Waarom vrijblijvend? Omdat ik het erg belangrijk vind dat mensen bij een overlijden voldoende tijd en rust krijgen. Om bewust afscheid te nemen en bewuste keuzes te kunnen maken. Stil te staan bij het leven van hun dierbare, herinneringen op te halen. Dat kan in ieder geval beter als van te voren een en ander bespreekbaar is gemaakt. Dat wat al geregeld kon worden vooraf klaar ligt. Ik nodig u vrijblijvend uit van gedachten hierover te wisselen. Als aanzet tot het opstellen van de wilsbeschikking. Tijdens een keukentafelgesprek of een persoonlijk gesprek.

Wilsbeschikking aanpassen

Zolang je in "goeden doen" bent kan de wilsbeschikking zo vaak aangepast worden als je zelf wil. Mits steeds handgeschreven, ondertekend en gedateerd. Zorg er dan wel voor dat diegenen met een kopie ook de aanpassingen krijgen.