web1

BeschrijvenLevenstestament.
Als u zelf niet meer in staat bent om zaken te regelen kunt u in een levenstestament vastleggen wat u wilt. De situatie kan zich voordoen bij ziekte, als u in coma bent of als u gaat dementeren.
Wat kunt u in een levenstestament inbrengen?
• Volmacht
• Materiële zaken
• Uw gezondheid
• Uw onderneming
• Toezicht
• Huisdieren
• Minderjarige kinderen

 

Volmacht: U machtigt iemand anders die uw zaken mag behartigen en uw wensen mag uitvoeren.
Materiele zaken: Dit kan bv voorkomen bij verkoop van uw woning, uw inboedel, het beschikken over uw eigen vermogen (bankrekening of effectenbezit). Verder kan deze schenkingen uit het vermogen voortzetten en onder welke voorwaarden.
Uw gezondheid: Welke behandelingen wilt u en welke niet, het aangeven van uw euthanasiewens en/of u verder behandeld wil worden.
Uw onderneming: Wie moet uw zaak verder leiden. Heeft deze voldoende kennis en vrijwel altijd dagelijkse inzet. Dit hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn.
Toezicht: Het is verstandig om een toezichthouder aan te wijzen waarbij het wenselijk is om jaarlijks controle uit te oefenen over het vermogen.
Huisdieren: Het tijdig regelen van een passend onderkomen kan veel dierenleed voorkomen. Niet iedereen is gecharmeerd van een huisdier.
Minderjarige kinderen: Bij overlijden moet u een voogd aanwijzen voor minderjarige kinderen maar als u in coma ligt en nog niet bent overleden kunt u iemand aanwijzen die de zorg van de kinderen op zich neemt.

Vastleggen en registreren
Het opstellen van een levenstestament vergt een goede voorbereiding en daarom is goed om uw wensen in het testament vast te leggen en hoe en door wie deze moet uitvoeren.

Daarom moet een levenstestament ook voldoen aan alle juridische eisen en deze moet dan ook vastgelegd worden bij een notaris. Stelt u zelf zo'n akte op, dan is dat een onderhandse akte. U bent niet verplicht om voor een levenstestament naar een notaris te gaan, al heeft dat voordelen.

De notaris kan u advies op maat geven en neemt u werk uit handen. Bovendien kan de notaris ervoor zorgen dat het levenstestament in het Centraal Levenstestamentenregister wordt opgenomen. De inhoud van het levenstestament staat niet in het register.

De kosten van een levenstestament kost rond € 300,00, maar kan verschillen per notaris en ook afhankelijk van uw wensen.

Praktische zaken
Het kan handig zijn om in de levenstestament praktische zaken vast te leggen, bv. een overzicht van bankrekeningen, betalingen, bezittingen, schulden, polissen. Denk verder ook aan inlogcodes en wachtwoorden, bv digidcode, internetbankieren en sociale media, zoals facebook of twitter.