web1

portemonee

Worden ouderen met AOW in de aankomende jaren als ze samenwonen met hun volwassen kinderen gekort?
Er is uitstel van deze korting. Dit zal veel onrust brengen bij ouderen die o.a. samenwonen met zoon of dochter of bij mantelzorgers. De korting kan wel oplopen tot 300 á 400 euro en de ouderen hebben al veel ingeleverd, door o.a. verlaging van de pensioenen, extra verhoging van de huren in de sociale sector, etc.

Mijn moeder en ik wonen al ons hele leven samen. Beiden hebben we alleen AOW. Dus wij ontvangen volgend jaar minder AOW.

Ja, als alle wetgeving door de Eerste Kamer wordt aangenomen dan zal naar verwachting vanaf 1 juli 2015 het inkomen van u beiden met bruto € 330 dalen. Er is sprake van twee nieuwe begrippen waar u mee te maken hebt.
De eerste is de kostendelersnorm, deze bepaald dat wanneer er twee of meer inkomens in een huishouden zijn de uitkering(en) omlaag kunnen omdat de kosten van het huishouden samen goedkoper is dan alleen.
Deze kostendelersnorm wordt veel aangehaald als strafkorting bij het verlenen van mantelzorg als iemand met werk of een uitkering in huis komt wonen bij een AOW-gerechtigde.
Partnerbegrip
De andere is het partnerbegrip, deze bepaalt dat wanneer er twee mensen op een adres staan ingeschreven bij de gemeente er sprake is van samenwonen. Bovendien is bij het nieuwe partnerbegrip de eerste graad (moeder-kind) niet meer uitgesloten. Voor u betekent dit dat u vanaf 1 juli 2015 waarschijnlijk samenwoners bent en dat u beiden alleen nog in aanmerking komt voor een gehuwden AOW in plaats van de alleenstaande AOW die u nu ontvangt. Als alles door gaat, dan gaat u er samen € 630 bruto op achteruit, ruim 30 procent van uw huidige inkomen. Zorg dat u tijdig een verhoging van uw huurtoeslag en zorgtoeslag aanvraagt om de pijn nog enigszins te verzachten.