web1

tn166736Jaarlijks heeft men te maken met huurverhoging, behalve bij duurdere woningen (boven de huurtoeslaggrens). Vanuit het Rijk wordt de percentage van de huren vastgesteld. Dat percentage is gelijk aan de inflatie. De inflatie is over 2016  0,3 %. Daarnaast geldt sinds 2013 een extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

De extra huurverhoging voor 2018:

Huishoudinkomen 2015
Inflatie
Huurverhoging AOW
Huishoudens 4 of meer personen
Totale maximale huurverhoging  per 1 juli 2017
 t/m € 41.056
1,15 %
3,9 %
 3,9
3,9 %
 > € 41.056
 1,15 %
 3,9 %
 3,9 % 
 5,4 %

Deze aanpassing hebben ook invloed op de huurtoeslag.

Huurtoeslag in 2018

De maximale "kale" huur om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is in 2017 € 710,68 per maand. Het inkomen mag maximaal € 22.200 per jaar zijn en het vermogen mag niet meer zijn dan € 25.000 per persoon. Andere bedragen (inkomen) gelden bij samenstelling gezin.