web1

88105Welke kosten zijn wel of niet aftrekbaar in 2016. Kosten die u normaal kunt krijgen via uw gemeente (WMO) zijn niet aftrekbaar, b.v. woningaanpassingen, traplift, rollator, scootmobiel of een verhoogde toiletbril. Kosten van een huisarts, tandarts of specialist die niet vergoed wordt, valt wel onder de specifieke zorgkosten. De fiscale aftrekpost voor zorgkosten die buiten de verzekering vallen worden in 2014 geschrapt. Het gaat om het verschuiven van het budget, waarbij de vergoeding voor specifieke zorgkosten een taak van de gemeente wordt. Hoe de gemeente de vergoeding voor zorgkosten gaan invullen blijft afwachten. Dus alle reden om na te gaan of het verstandig is grote zorgkosten naar voren te halen en nog dit jaar te doen, zodat ze nog meetellen voor de aangifte 2016.

 

Overzicht aftrekbare zorgkosten 2015/ 2017

 

Soort kosten
Premies voor de ziektekosten-
of zorgverzekering (zowel 
basispremie als aanvullende 
premies)
Wettelijke eigen bijdrage CAK
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet
Wettelijk verplicht eigen risico
Vrijwillig eigen risico
 
Verpleging in een ziekenhuis of een 
andere instelling
Kosten van huisarts, tandarts, 
fysiotherapie of specialist
Behandelingen op voorschrift en 
onder begeleiding van een arts zoals 
acupunctuur, revalidatie en 
homeopathie
Kosten van een behandeling door 
een paramedicus zonder 
doorverwijzing van een arts
Kosten voor geestelijke 
gezondheidszorg voor een 
persoon jonger dan 18 jaar
Kosten voor dyslexiezorg voor 
een persoon jonger dan 18 jaar
Kosten voor een combinatietest in
het kader van prenatale screening 
indien er geen sprake is 
van medische indicatie
Kosten van een ivf-behandeling
 
 
Hulpmiddelen
Hieronder vallen:
Steunzolen
Rollator, looprek, krukken, loophulp 
met 3 of 4 poten, elleboogkruk, 
okselkruk of onderarmschaalkruk, 
gipssteun
Scootmobiel en rolstoel
Gehoorapparaten
 
Vervoer
Hieronder vallen:
Vervoerskosten naar een 
arts of ziekenhuis
Hogere vervoerskosten 
door ziekte of handicap
 
 
Extra gezinshulp vanwege 
ziekte of invaliditeit
 
Extra kleding en beddengoed
 
Reiskosten voor ziekenbezoek
2015
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
Aftrekbaar
Aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
 
Aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar)
Aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
 
Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst
 
 
 
2016
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
Aftrekbaar
Aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
 
Aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar)
Aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
 
Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst
 
 
 
2017
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
Aftrekbaar
Aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar
 
Aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
Niet aftrekbaar
Niet aftrekbaar (alleen de afschrijving is nog aftrekbaar)
Aftrekbaar
 
 
Aftrekbaar
 
Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst
 
 
 

Behandeling door een paramedicus 

Wordt u behandeld door een paramedicus? Dan mag u alleen kosten aftrekken voor behandelingen door de volgende paramedici:

    fysiotherapeut | diëtist | ergotherapeut | logopedist | oefentherapeut | orthoptist | podotherapeut | mondhygiënist | huidtherapeut

 

Als wij erom vragen, moet u een verklaring van de paramedicus opsturen waaruit het medische karakter van de behandeling(en) blijkt.

Gehoorapparaat

Hebt u een gehoorapparaat aangeschaft en moest u een deel zelf betalen? U mag misschien een deel van het bedrag dat u zelf betaalt, aftrekken. Het gaat dan om het deel dat u zelf hebt betaald omdat u een meerprijs moest betalen. U mag het bedrag van de meerprijs alleen aftrekken als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

  De meerprijs is ontstaan omdat u een duurder apparaat wilde hebben.

  De functionele eisen van dat duurdere gehoorapparaat waren voor u beter.

 Het apparaat zit bijvoorbeeld prettiger. Of u hebt minder last van fluittonen met het duurdere hoorapparaat.

Is de meerprijs ontstaan door een persoonlijke voorkeur, zoals bijvoorbeeld de kleur van een apparaat? Dan is het bedrag van de meerprijs niet aftrekbaar.

Betaalt u een verplichte eigen bijdrage? Of hebt u verplicht eigen risico? Dan mag u deze bijdrage of dat eigen risico niet aftrekken.

Voorbeeld: U betaalt een meerprijs

 

U moet een gehoorapparaat aanschaffen. Volgens de voorwaarden van uw verzekering mogen de kosten van dat apparaat maximaal € 3.200 zijn. Daarvan moet u zelf een verplichte eigen bijdrage betalen van 25%. Het apparaat past echter slecht en zit niet prettig. Een apparaat van € 4.000 past u wel goed. U besluit om dat duurdere gehoorapparaat te kopen. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u volgens de polisvoorwaarden € 2.600 vergoed. U betaalt zelf € 1.400.

Het bedrag van € 1.400 mag u niet volledig aftrekken. U moet namelijk nog rekening houden met uw verplichte eigen bijdrage. Uw verplichte eigen bijdrage is 25% van € 4.000 is € 1.000. U mag dan € 4.000 - € 2.600 (vergoeding verzekeraar) - € 1.000 (verplichte eigen bijdrage) = € 400 als kosten van een gehoorapparaat aftrekken.

Moest u de kosten van een gehoorapparaat helemaal zelf betalen, omdat u niet voor een vergoeding in aanmerking kwam? Dan mag u alle kosten in aftrek brengen.

 

Voorbeeld: U betaalt alles zelf

 

U moet een gehoorapparaat aanschaffen. Volgens de voorwaarden van uw verzekering moet u een apparaat kiezen uit categorie 2. Het apparaat past echter slecht, en zit niet prettig. Een apparaat uit categorie 3 past u wel goed. U besluit om dat duurdere gehoorapparaat te kopen. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u niets vergoed omdat u een apparaat uit een andere categorie neemt. U betaalt zelf voor dit gehoorapparaat € 1.600. U mag dan € 1.600 als kosten van een gehoorapparaat aftrekken bij de hulpmiddelen

Als u ziektekosten hebt, mag u sommige kosten aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. U mag uitgaven aftrekken voor:

   genees- en heelkundige hulp

   voorgeschreven medicijnen

   hulpmiddelen zoals steunzolen

   vervoer zoals reiskosten naar een arts of ziekenhuis

   een dieet

   extra gezinshulp

   extra kleding en beddengoed

   reiskosten ziekenbezoek