web1


Wanneer gaat uw aow-uitkering in?
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de ingangsdata van de AOW.

U bent geboren:
voor 1 januari 1948
na 31 december 1947 en voor 1 december 1948
na 30 november 1948 en voor 1 november 1949
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955
na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955
U krijgt AOW in:
2012 of eerder
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Uw leeftijd als uw AOW start is:
65
65 + 1 maand
65 + 2 maanden
65 + 3 maanden
65 + 6 maanden
65 + 9 maanden
66
66 + 4 maanden
66 + 8 maanden
67  
67 + 3 maanden

Wetsvoorstel voor snellere verhoging AOW-leeftijd

We tonen uw AOW-leeftijd zoals het nu wordt. Bent u geboren op of na 1 oktober 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. Later wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de levensverwachting van Nederlanders. Bij de berekening gaat het CBS er van uit dat ouderen tot hun overlijden gemiddeld 18 jaar AOW krijgen.

Noodzaak verhoging
De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat mensen steeds ouder worden en daarom langer een AOW-uitkering nodig hebben. Daarnaast staat de betaalbaarheid van ons stelsel onder druk door de economische crisis van de afgelopen jaren. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken en is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nodig. Zo blijft de AOW houdbaar als belangrijke basisvoorziening voor iedereen. Mede dankzij de AOW behoort de armoede onder ouderen in Nederland tot de laagste in Europa.

Pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar

In 2018 wordt de pensioenrekenleeftijd op 68 jaar gesteld.

Dit kan voor de arbeidsvoorwaarde pensioen betekenen dat de werkgever instemming zal vragen om het pensioen te veranderen. Maar ook voordat deze verandering ingaat in 2018 kan een Ondernemingsraad er al rekening mee houden als het traject om de pensioenregeling te veranderen eerder ingaat dan 2018. Het gaat snel met de pensioenverandering: Was de pensioenopbouw tot 2015 nog gebaseerd op 65 jaar en hierna op 67 jaar, heeft de fiscus nu aangekondigd dat “we” in 2018 naar pensioenrekenleeftijd 68 jaar gaan.