web1

images 2Notarissen geven steeds vaker een notariële volmacht (levenstestament) af aan mensen die bang zijn in de nabije toekomst handelsonbekwaam te worden. Als bijvoorbeeld uw partner of moeder u tot gevolmachtigde benoemt kunt u namens hem/haar belangrijke financiële of juridische beslissingen nemen als uw partner of moeder die zelf niet meer kan, bijvoorbeeld door een herseninfarct, ziekte of door dementie.

U kunt dan een of meerdere personen de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. In het testament wordt iemand gemachtigd die namens u de administratie doet, bv. de belastingaangifte, het betalen van de rekeningen. Maar ook belangrijke beslissingen kan doen door bijv. het verkopen van het huis en het vastleggen van wensen voor medische behandelingen en zaken die dan eventueel niet moet gebeuren. Mocht u geen levenstestament hebben dan moet de rechter gevraagd worden om een bewindvoerder te benoemen en deze heeft echter veel minder handelingsvrijheid dan een gemachtigde. 

Hierbij een filmpje over dementie, "Slijtage aan benul". Gemaakt door Libbe van Dijk voor Focus TV te Zutphen. https://youtu.be/B7IADakZXmA