web1

toeslagenToeslagen 2018

Er zijn vier toeslagen: de 'zorgtoeslag", de "huurtoeslag", het "kindgebonden budget" (voorheen kindertoeslag) en de "kinderopvangtoeslag". De zorgtoeslag is bedoeld als bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De huurtoeslag in de vervanger van de huursubsidie. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke aanvulling op de kinderbijslag voor alle ouders met kinderen onder de 18 jaar. En de kinderopvangtoeslag is er voor ouders die vanwege hun werk gebruik maken van kinderopvang of erkende gastouderopvang.

OVMaandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.

Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op vrijdag 20 april 2018 van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Locatie: Het Plein, Henri Dunantweg 1, Zutphen


We zien u graag.

 

Wat heeft u nodig
Melden bij
Advies en ondersteuning
Procedure
Soort zorg of ondersteuning
PGB mogelijk
Wetgeving
Persoonlijke zorg of (wijk)verpleging
Wijkverpleegkundige (thuiszorginstelling)
Huisarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis
Wijkverpleegkundige geeft indicatie
Bijvoorbeeld hulp bij opstaan, douchen, wondverzorging steunkousen aantrekken
Ja
Zorgverzekeringswet
Medische zorg
Huisarts of specialist
 
Arts geeft verwijzing
Bijvoorbeeld     diagnostiek, medicatie, een medische ingreep
Nee
Zorgverzekeringswet
Hulp om thuis te blijven wonen
Gemeente  (wijkteam of Wmo-loket)
Recht op  onafhankelijk clientondersteuning
Gesprek met gemeente. Onderzoek naar eigen mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden
bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen, zoals rolstoel, woningaanpassingen, dagbesteding of individuele begeleiding
Ja
Wmo 2015
Blijvend 24-uurszorg of toezicht nodig
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Recht op onafhankelijk clientondersteuning
CIZ toets of blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of  permanent toezicht nodig is
bijvoorbeeld verblijf in een instelling of persoonlijke zorg en begeleiding thuis
  Ja
Wet langdurige zorg

Bron: Min.VWS

 

 

tn166736Jaarlijks heeft men te maken met huurverhoging, behalve bij duurdere woningen (boven de huurtoeslaggrens). Vanuit het Rijk wordt de percentage van de huren vastgesteld. Dat percentage is gelijk aan de inflatie. De inflatie is over 2016  0,3 %. Daarnaast geldt sinds 2013 een extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

De extra huurverhoging voor 2018:

Huishoudinkomen 2015
Inflatie
Huurverhoging AOW
Huishoudens 4 of meer personen
Totale maximale huurverhoging  per 1 juli 2017
 t/m € 41.056
1,15 %
3,9 %
 3,9
3,9 %
 > € 41.056
 1,15 %
 3,9 %
 3,9 % 
 5,4 %

Deze aanpassing hebben ook invloed op de huurtoeslag.

Huurtoeslag in 2018

De maximale "kale" huur om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is in 2017 € 710,68 per maand. Het inkomen mag maximaal € 22.200 per jaar zijn en het vermogen mag niet meer zijn dan € 25.000 per persoon. Andere bedragen (inkomen) gelden bij samenstelling gezin.

 

 

88105Welke kosten zijn wel of niet aftrekbaar in 2016. Kosten die u normaal kunt krijgen via uw gemeente (WMO) zijn niet aftrekbaar, b.v. woningaanpassingen, traplift, rollator, scootmobiel of een verhoogde toiletbril. Kosten van een huisarts, tandarts of specialist die niet vergoed wordt, valt wel onder de specifieke zorgkosten. De fiscale aftrekpost voor zorgkosten die buiten de verzekering vallen worden in 2014 geschrapt. Het gaat om het verschuiven van het budget, waarbij de vergoeding voor specifieke zorgkosten een taak van de gemeente wordt. Hoe de gemeente de vergoeding voor zorgkosten gaan invullen blijft afwachten. Dus alle reden om na te gaan of het verstandig is grote zorgkosten naar voren te halen en nog dit jaar te doen, zodat ze nog meetellen voor de aangifte 2016.

14071Wat gaat u betalen aan de zorgverzekering in 2018?

Wil je een andere zorgverzekering afsluiten voor 2018, maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Of wil je juist bekijken hoe jouw huidige verzekeraar het ervan afbrengt ten opzichte van de rest? 
De verlijkingssites vergelijken alle premies én de inhoud van de zorgpakketten. Zo maken we het je makkelijk om alle mogelijkheden met elkaar te vergelijken. U kunt de zorgverzekeringen vergelijken via onderstaande vergelijkingssites.

Gemiddeld gaat een gezin in 2018 meer betalen. 

Het loont dus om de premies van de zorgverzekering te vergelijken. Wil je een andere zorgverzekering afsluiten voor 2018, maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Vergelijk hier en vind de ziektekostenverzekering die het beste bij jou past. De premies voor 2018 zijn bekend gemaakt in november. Je zorgverzekering vergelijken was nog nooit zo eenvoudig.
Voor vergelijkingen kunt u kijken op de website:

www.verzekeringssite.nl /

www.zorgpremie.net /

www.kieszorg.nl/

www.vergelijkzorgverzekering2018.com en van

www.zorgkiezer.nl

images 2Notarissen geven steeds vaker een notariële volmacht (levenstestament) af aan mensen die bang zijn in de nabije toekomst handelsonbekwaam te worden. Als bijvoorbeeld uw partner of moeder u tot gevolmachtigde benoemt kunt u namens hem/haar belangrijke financiële of juridische beslissingen nemen als uw partner of moeder die zelf niet meer kan, bijvoorbeeld door een herseninfarct, ziekte of door dementie.