verzekerenLaat uw verzekering doorlichten
In deze tijd is het verstandig om eens je verzekeringspakket door te nemen. Wij gaan kritisch kijken naar de risico's die u wel of niet wilt lopen zodat je een goed overzicht krijgt over het verzekeringspakket.
Waar ben ik voor verzekerd, niet alleen particulier, maar eventueel ook collectief via een werkgever? Mis ik noodzakelijke verzekeringen of zitten er dubbelingen in mijn pakket?
De verzekerde moeten eerst een actueel en duidelijk overzicht creëren. Aan welke voorwaarden moeten verzekerden aan voldoen: de verzekerde moet een bepaald risico lopen; dat risico moet een gevaar opleveren voor de financiële continuïteit van u; de premies moeten voor u betaalbaar zijn. Levert het risico dat u loopt geen gevaar op voor uw financiële continuïteit of zijn de premies niet betaalbaar, dan raden wij u af zich tegen dat bepaalde risico te verzekeren. 

In overleg met u en uw verzekeringskantoor/verzekeringsmaatschappij gaan wij kijken waar het verzekeringspakket aangepast kan worden, bv aanpassingen dekking, doublures, etc.