22572a

Arrangeren c.q. bemiddelen bij beheer van het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Hebt u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit 4 verschillende wetten.
• PGB uit Wet Langdurige zorg (Wlz)
Hebt u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Men kan zelf inkopen met een PGB. Het PGB vraagt u aan bij het zorgkantoor.
• PGB uit Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015
Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een PGB. Men vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

 

• PGB uit de Jeugdwet
De gemeente zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Men kan voor zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een PGB. Men vraagt de PGB aan bij uw gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.
• PGB uit de zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg vergoed uit het basispakket. Men kan kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een PGB. Men vraagt een PGB aan bij uw zorgverzekeraar.

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere PGB's tegelijkertijd ontvangt. Bv. Uit het potje van de gemeente en uit het potje van de Wlz.

Cliëntenondersteuning
Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het PGB goed bij u past. Cliëntondersteuning kunt u aanvragen bij de gemeente en is gratis.
Meer informatie hierover vindt u op www.pgb.nl, www.svb.nl of informeer bij Senioren Adviesbureau.