100556Welke kennis hebt u van schenken of erven?
Als u komt te overlijden wat krijgen dan de erfgenamen. Welke verrassing kunt u van de fiscus verwachten en wat kunt u regelen in een testament.
• Welke regels zijn er;
• Wat kan er;
• Wat mag er;
 
Je zult meestal moeten afrekenen met de fiscus. Dus moet je zorgen dat uw geld zo veel mogelijk terechtkomt bij de erfgenamen.
Na inventarisering van uw wensen (Er kan meer dan u denkt) maken wij samen met u een afspraak met de notaris voor een intakegesprek.
 
Verder kan Senioren Adviesbureau u informatie verstrekken over:
  • Levenstestament (Notariële volmacht)
  • Codicil
  • Schenken
  • Bijstaan bij afwikkeling na overlijden
  • Specifieke wensen voor uw uitvaart