22461Financiële planning voor senioren.
• Wil je gaan reizen
• Werkt je partner wel of niet?
• Wil je eerder met pensioen
• Heb je kinderen die studeren
• Eigen woning hypothecair onbelast
• Is het pensioen voldoende
Allemaal vragen die spelen in de tijd dat je bijna met pensioen gaat, of als je eerder wilt stoppen met werken.
 
Waaruit bestaat het inkomen:
• VUT, Prepensioen of vroegpensioen
• AOW
• Ouderdom Pensioen (bv bedrijfspensioen)
• Inkomen uit vermogen
• Salaris
• Etc.

Stoppen met werken voor of na 65 jaar.
• Lijfrente
• Pensioen
• Stamrecht BV
• AOW
• Inkomen uit eigen vermogen, bv verkoop woning, huuropbrengsten, stamrecht/gouden handdruk, beleggingen, spaargeld, etc.

Budgettering:
Waar moet je rekening mee houden
• Zorgkosten
• Hypotheeklasten
• Eigen bijdrage CAK
• Belasting
• Etc
Om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven kunt u een maand lang alle inkomsten en uitgaven bijhouden. Niet maandelijkse inkomsten en uitgaven kunt u terugrekenen naar maandbedragen.
Senioren Adviesbureau kan u hierbij helpen om uw uitgaven en inkomsten in beeld te brengen en bij te sturen.