web1


fiscus

Aangifte inkomstenbelasting =>   Belasting 2016 en 2017
De aangifte inkomstenbelasting is u natuurlijk bekend. Iedereen wil graag zo min mogelijk belasting betalen. Senioren Adviesbureau zorgt ervoor dat uw aangifte goed ingevuld wordt en houden vanzelfsprekend rekening met alle fiscale faciliteiten en mogelijkheden. Wanneer gedurende het jaar uw inkomen of privésituatie wijzigt, is het vaak verstandig de toeslagen en voorlopige aanslag inkomstenbelasting te wijzigen. Naast het invullen van de aangifte kan Senioren Adviesbureau u op dit gebied verder adviseren. Wanneer gedurende het jaar uw inkomen of privésituatie wijzigt, is het vaak verstandig de toeslagen en voorlopige aanslag inkomstenbelasting te wijzigen.
u dient de gegevens aan te leveren aan de hand van de checklist 2016 Mocht blijken dat gegevens niet volledig of juist zijn aangeleverd, dan leidt dit tot extra werkzaamheden en zijn wij genoodzaakt deze extra in rekening te brengen. Uiteraard brengen wij u hiervan van tevoren op de hoogte.

Aanvraag/wijziging toeslagen

Ook kan het zijn dat u voor het eerst in aanmerking komt voor huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.

Heeft u of denkt u recht te hebben op een toeslag? Dan kunt u deze toeslag aanvragen bij Belastingdienst/Mijn Toeslagen. Hiervoor hebt u altijd een burgerservicenummer/sofinummer nodig.

Er zijn 4 toeslagen:
• zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
• kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen
• huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten
• kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Erfbelasting / F-biljet  =>  Erfbelasting 2018

Senioren Adviesbureau kan voor u ook de aangifte successieverzorgen. Nadat eerst de laatste aangifte inkomstenbelastingaangifte (F-aangifte) wordt gemaakt zullen wij direct de aangifte successie verzorgen. Het is voor de nabestaanden belangrijk om snel inzicht te hebben in de hoogte van de nalatenschap en het verschuldigde successierecht.  Aangifte Successiebelasting  Wij zijn van mening dat dit niet zoals in de meeste gevallen pas na een jaar kan worden afgerond. Wij streven ernaar dat dit binnen drie maanden is afgerond waarna de nabestaanden inzicht hebben in de financiële gevolgen hiervan.

Verzoek middeling

Had je de afgelopen drie jaar wisselende inkomsten, bijvoorbeeld door ontslag, een promotie of pensionering voor je 65e? Dan kan het verstandig zijn een verzoek tot middeling in te dienen bij de Belastingdienst. Bij middeling tel je je inkomsten over de afgelopen drie jaar bij elkaar op. De uitkomst deel je door drie. Over dat nieuwe inkomen per jaar wordt vervolgens belasting berekend. Stel je voor dat je dit jaar een forse ontslagvergoeding ontving. Dan kan het zijn dat je inkomen dit jaar veel hoger is dan over de voorgaande jaren. Als dat zo is, dan doe je er goed aan te middelen.