Persoonsgebonden budget

 • Centraal Administratie Kantoor

  cak Hoofdsite van Centraal Administratie Kantoor

  Adres: Postbus 84030, 2508 AA Den Haag
  Telef: 0800-1925

 • Ieder(in)

  iederin Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

 • Langdurige zorg

  Hervorming van de langdurige zorg in beeld gebracht door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  MVWS en Youtube
   

 • WMO

  22520De kosten van de verzorgingsstaat rijzen de pan uit en het rijk ziet al de bodem van de schatkist. Wat is er dan niet makkelijker dan de problemen op het bordje van de gemeente te leggen. Het is al begonnen in 2004 met bijstandsuitkeringen bij de gemeente te leggen. Toen de gemeenten het overgebleven geld ook voor andere zaken gingen gebruiken werden ze strenger voor de bijstandstrekkers. Na de invoering van Wet Werk en Bijstand (WWB) volgde in 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierdoor werden de huishoudelijke hulpen kind van de rekening door de aanbestedingen. En nu dank zij het huidige kabinet gaat ook de WMO geheel op de schop. De gemeente krijgt dan te maken met een massale toestroom van nieuwe klanten die een beroep doen op de uitkering, hulp en zorg.