Mantelzorg

 • CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

  ciz Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Postbus 232
  3970 AE Driebergen-Rijsenberg
  Telef.: 030 - 698 16 30

 • Mantelzorg VIT Oost Gelderland

  VIT VIT Oost-Gelderland is de koepelorganisatie voor vrijwillige thuiszorgorganisaties in Oost-Gelderland en ondersteunt met haar regionale en lokale Steunpunten MantelZorg, de individuele mantelzorger. De hulp die geboden wordt is gratis en er is geen indicatie van het indicatieorgaan

 • Mantelzorgmakelaars

  mantelzorgmakelaars De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchege noten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.

 • Vrijwilligerscentrale Zutphen Perspectief

  vrijwilligerscentraleWelkom op de site van Vrijwilligerscentrale Zutphen

  De Vrijwilligerscentrale Zutphen is de vraagbaak voor alles omtrent vrijwilligerswerk en vrijwilligersbemiddeling in de gemeente Zutphen, waaronder deskundigheidsbevordering en de maatschappelijke stage. De centrale biedt ondersteuning aan mantelzorgers en heeft diverse diensten voor kwetsbare burgers in de gemeente, uitgevoerd door vrijwilligers. Hierbij is een nauwe samenwerking met de sociale wijkteams.

 • Zorg voor beter

  zorgvoorbeter Het kwaliteitsprogramma Zorg voor Beter stimuleert organisaties in de langdurende zorg om nu én in de toekomst goede zorg te leveren. De focus ligt op kwaliteit en arbeidsbesparing. Zorg voor Beter biedt handige methodieken, goede voorbeelden en advies van experts. Leren van elkaar staat centraal