Erven & Schenken

 • Erfbelasting 2018

   

  Deel van de Belaste verkrijging
  € 0 - € 123.248
  € 123.248 en hoger
  Tariefgroep I (partner en kinderen)
  10 %
  20 %
  Tariefgroep I A (kleinkinderen)
  18 %
  36 %
  Tariefgroep II (overige verkrijgers)
  30 %
  40 %

  Vrijstellingsbedragen Erfbelasting

  Partners (maximaal)                                        € 643.194

  Kinderen en kleinkinderen                               € 20.371

  Gehandicapte kinderen                                    € 61.106

  Ouders                                                           € 48.242

  Overige verkrijgers                                         € 2.147

  Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

  Kinderen                                                         € 5.363

  Kinderen 18 jaar—40 jaar (eenmalig)   € 25.731         of        € 53.602 (woning of studie)*

  Overige verkrijgers                                         € 2.147

   

  * Schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden wordt behandeld volgens erfrecht.

  * Ouders mogen kinderen van 18 tot 40 jaar éénmalig € 25.731 euro schenken.

  * Als het kind 40 jaar of ouder, maar de partner nog niet, dan kan de schenker toch gebruikmaken van de vrijstelling.

  * Belastingvrij schenken aan een ongeboren kind. Deze heeft dezelfde vrijstelling als geboren kinderen, t.w. € 2.147.

  * Papieren schenking. Schenking door schulderkenning. Ouders geven elk jaar 5.363 euro aan hun kind, maar lenen het geld meteen terug. Voordeel: het geld blijft op de spaarrekening van de ouders en deze valt buiten de vermogenstoets bij senioren in het kader van de eigen bijdrage AWBZ. Wel moet er elk jaar 6% rente hierover worden betaald. Kinderen moeten de vordering wel aangeven in Box 3 (eigen vermogen). 

  Partners (er kan maar één partner zijn)

  * Gehuwden: (niet gescheiden van tafel en bed) en geregistreerd partners.

  * Samenwoners: beiden meerderjarig, gezamenlijke huishouding blijkende uit GBA ( 6 maanden bij erfbelasting en 2 jaar bij schenkbelasting), notarieel samenlevenscontract, geen bloedverwant in rechte lijn.

  * Samenwoners: beiden meerderjarig, 5 jaar onafgebroken gezamenlijke huishouding blijkende uit GBA, geen bloedverwant in rechte lijn (tenzij mantelzorg, alleen voor erfbelasting, niet voor schenkbelasting).

  Gezegden:

  Schenken is erven zonder sterven;

  Zich uitkleden voor men naar bed gaat;

  De sleutel op de doodskist leggen;

  Een lijk in de kast;

  Schenking met de warme hand;

  Een vaantje strijken;

  Er is geen olie meer in de lamp;

  De pijp uitgaan;

  Dubbel de klos door erven van zwartspaarders;

  Familie en vis blijven maar 3 dagen fris;

  De dood bestaat niet, je gaat enkel terug naar huis;

  Aole leu gaot dood, jonge leu könt doodgoan;

  Iej leert de leu kennen a-j ne earfenis mot delen;

  't Leaven is as 'n keenderhemd, meestieds te kort;

  Lange leaven en toch neet old worden, dat is de kunst;

  Wie spaart hongert enkel voor zijn erfgenamen;

  Beter dik in de kist, dan een hoop lekkers gemist;

  Ons enig eigen bezit is ons leven, dat men op het eind nog terug moet geven;

  Zelfs een fabrikant van feestverlichting sterft in een duister hoekje;

  Men kan beter twee jaar te vroeg sterven dan een jaar te langen leven;

  Zelfs de dood krijgen wij mensen niet voor niks, hij kost ons het leven;

  Wel as starft, holt op te leven, maor ophollen met leven wil niet ait zeggen da'j starft;

  Wie de dood in de ogen heeft gezien, is blij met griep;

   

   

 • Netwerknotarissen

  netwerkontdek nog meer van netwerk notarissen

  Regel het nu!