belastingen

 • Aftrekposten zorgkosten 2015 / 2016 / 2017

  88105Welke kosten zijn wel of niet aftrekbaar in 2016. Kosten die u normaal kunt krijgen via uw gemeente (WMO) zijn niet aftrekbaar, b.v. woningaanpassingen, traplift, rollator, scootmobiel of een verhoogde toiletbril. Kosten van een huisarts, tandarts of specialist die niet vergoed wordt, valt wel onder de specifieke zorgkosten. De fiscale aftrekpost voor zorgkosten die buiten de verzekering vallen worden in 2014 geschrapt. Het gaat om het verschuiven van het budget, waarbij de vergoeding voor specifieke zorgkosten een taak van de gemeente wordt. Hoe de gemeente de vergoeding voor zorgkosten gaan invullen blijft afwachten. Dus alle reden om na te gaan of het verstandig is grote zorgkosten naar voren te halen en nog dit jaar te doen, zodat ze nog meetellen voor de aangifte 2016.

 • Belasting 2016 en 2017

  Belastingen 2016 en 2017

  Tarieven 2016

   

  Belastbaar inkomen >

  Maar niet meer dan

  Tarief *

   

  0

  19922

  36.55 %

  Jonger dan AOW-leeftijd

  19922

  33715

  40.40 %

   

  33715

  66421

  40.40 %

   

  66421

   n.v.t.

  52 %

   

  0

  19922

  18.65 %

  AOW-leeftijd en ouder

  19922

  33715 (34027)

  22.5 %

  en geboren in of na

  33715 (34027)

  66421

  40.40 %

  1946 (voor 1946)

  66421

   n.v.t.

           52 %

  *Incl. premie volksverzekeringen : AOW 17,9 %, ANW 0,60 %, WLZ 9,65 %

  Heffingskortingen

     
   

  Vóór AOW

  Vanaf AOW

  Algemene heffingskorting

  2242   (2254 in  2017)

  1145   (1151 in 2017)

  Werkbonus max.

  1119

   

  Arbeidskorting

  3103 max. ( 3223 in 2017)

  1585 maximaal

  Ink. Afhankelijke combinatiekrt

  2769  ( 2778 in 2017)

  1413 

  Ouderenkorting =< 35949 / 36057

   

  1187  ( 1292 in 2017)

  Ouderenkorting => 35949 / 36057

   

  70     ( 71 in 2017)

  Jonggehandicaptenkorting

  719   ( 722 in 2017)

   

  Alleenstaande ouderenkorting

   

  436   ( 438 in 2017)

  Levensloopverlofkorting

  209

   

   

   

   

   

  Tarief 2017

   

  Belastbaar inkomen >

  Maar niet meer dan

  Tarief *

   

  0

  19982

  36.55 %

  Jonger dan AOW-leeftijd

  19982

  33791

  40.80 %

   

  33791

  67072

  40.80 %

   

  67072

   n.v.t.

  52 %

   

  0

  19982

  18.65 %

  AOW-leeftijd en ouder

  19982

  33791 (34130)

  22.90 %

  en geboren in of na

  33791 (34130)

  67072

  40.80 %

  1946 (voor 1946)

  6702

   n.v.t.

           52 %

   

   * inclusief premies volksverzekering: AOW 17,9 %, ANW 0,10 %, WLZ 9,65 %

 • Checklist belastingaangifte IB 2017

  BelastingtijdCHECKLIST BELASTINGAANGIFTE JAAR 2017
  ALGEMEEN
  Aangiftebiljet over 2017 (indien ontvangen)
  (voorlopige)aanslagen 2017
  Voorletters/geboortedata kinderen (alleen thuiswonend)
  Gegevens wijziging huwelijk/samenwonen/partner (alleen indien van toepassing)
  Bankrekeningnummer voor teruggaaf
  Telefoonnummer waar bereikbaar
  Aangifte van vorig jaar (Zowel betaald als ontvangen)
  Uw Digi-D (gebruikersnaam en wachtwoord) alsook uw e-mail adres

 • Erfbelasting 2018

   

  Deel van de Belaste verkrijging
  € 0 - € 123.248
  € 123.248 en hoger
  Tariefgroep I (partner en kinderen)
  10 %
  20 %
  Tariefgroep I A (kleinkinderen)
  18 %
  36 %
  Tariefgroep II (overige verkrijgers)
  30 %
  40 %

  Vrijstellingsbedragen Erfbelasting

  Partners (maximaal)                                        € 643.194

  Kinderen en kleinkinderen                               € 20.371

  Gehandicapte kinderen                                    € 61.106

  Ouders                                                           € 48.242

  Overige verkrijgers                                         € 2.147

  Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

  Kinderen                                                         € 5.363

  Kinderen 18 jaar—40 jaar (eenmalig)   € 25.731         of        € 53.602 (woning of studie)*

  Overige verkrijgers                                         € 2.147

   

  * Schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden wordt behandeld volgens erfrecht.

  * Ouders mogen kinderen van 18 tot 40 jaar éénmalig € 25.731 euro schenken.

  * Als het kind 40 jaar of ouder, maar de partner nog niet, dan kan de schenker toch gebruikmaken van de vrijstelling.

  * Belastingvrij schenken aan een ongeboren kind. Deze heeft dezelfde vrijstelling als geboren kinderen, t.w. € 2.147.

  * Papieren schenking. Schenking door schulderkenning. Ouders geven elk jaar 5.363 euro aan hun kind, maar lenen het geld meteen terug. Voordeel: het geld blijft op de spaarrekening van de ouders en deze valt buiten de vermogenstoets bij senioren in het kader van de eigen bijdrage AWBZ. Wel moet er elk jaar 6% rente hierover worden betaald. Kinderen moeten de vordering wel aangeven in Box 3 (eigen vermogen). 

  Partners (er kan maar één partner zijn)

  * Gehuwden: (niet gescheiden van tafel en bed) en geregistreerd partners.

  * Samenwoners: beiden meerderjarig, gezamenlijke huishouding blijkende uit GBA ( 6 maanden bij erfbelasting en 2 jaar bij schenkbelasting), notarieel samenlevenscontract, geen bloedverwant in rechte lijn.

  * Samenwoners: beiden meerderjarig, 5 jaar onafgebroken gezamenlijke huishouding blijkende uit GBA, geen bloedverwant in rechte lijn (tenzij mantelzorg, alleen voor erfbelasting, niet voor schenkbelasting).

  Gezegden:

  Schenken is erven zonder sterven;

  Zich uitkleden voor men naar bed gaat;

  De sleutel op de doodskist leggen;

  Een lijk in de kast;

  Schenking met de warme hand;

  Een vaantje strijken;

  Er is geen olie meer in de lamp;

  De pijp uitgaan;

  Dubbel de klos door erven van zwartspaarders;

  Familie en vis blijven maar 3 dagen fris;

  De dood bestaat niet, je gaat enkel terug naar huis;

  Aole leu gaot dood, jonge leu könt doodgoan;

  Iej leert de leu kennen a-j ne earfenis mot delen;

  't Leaven is as 'n keenderhemd, meestieds te kort;

  Lange leaven en toch neet old worden, dat is de kunst;

  Wie spaart hongert enkel voor zijn erfgenamen;

  Beter dik in de kist, dan een hoop lekkers gemist;

  Ons enig eigen bezit is ons leven, dat men op het eind nog terug moet geven;

  Zelfs een fabrikant van feestverlichting sterft in een duister hoekje;

  Men kan beter twee jaar te vroeg sterven dan een jaar te langen leven;

  Zelfs de dood krijgen wij mensen niet voor niks, hij kost ons het leven;

  Wel as starft, holt op te leven, maor ophollen met leven wil niet ait zeggen da'j starft;

  Wie de dood in de ogen heeft gezien, is blij met griep;

   

   

 • Huurverhoging 2018

  tn166736Jaarlijks heeft men te maken met huurverhoging, behalve bij duurdere woningen (boven de huurtoeslaggrens). Vanuit het Rijk wordt de percentage van de huren vastgesteld. Dat percentage is gelijk aan de inflatie. De inflatie is over 2016  0,3 %. Daarnaast geldt sinds 2013 een extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

  De extra huurverhoging voor 2018:

  Huishoudinkomen 2015
  Inflatie
  Huurverhoging AOW
  Huishoudens 4 of meer personen
  Totale maximale huurverhoging  per 1 juli 2017
   t/m € 41.056
  1,15 %
  3,9 %
   3,9
  3,9 %
   > € 41.056
   1,15 %
   3,9 %
   3,9 % 
   5,4 %

  Deze aanpassing hebben ook invloed op de huurtoeslag.

  Huurtoeslag in 2018

  De maximale "kale" huur om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is in 2017 € 710,68 per maand. Het inkomen mag maximaal € 22.200 per jaar zijn en het vermogen mag niet meer zijn dan € 25.000 per persoon. Andere bedragen (inkomen) gelden bij samenstelling gezin.

   

   

 • Toeslagen huur en zorg 2018

  toeslagenToeslagen 2018

  Er zijn vier toeslagen: de 'zorgtoeslag", de "huurtoeslag", het "kindgebonden budget" (voorheen kindertoeslag) en de "kinderopvangtoeslag". De zorgtoeslag is bedoeld als bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De huurtoeslag in de vervanger van de huursubsidie. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke aanvulling op de kinderbijslag voor alle ouders met kinderen onder de 18 jaar. En de kinderopvangtoeslag is er voor ouders die vanwege hun werk gebruik maken van kinderopvang of erkende gastouderopvang.

 • Vaarwel blauwe enveloppe

  vaarwelblauwe enveloppe
  Ik wil hulp bij digitale post

  U hebt de uitleg over de Berichtenbox en digitale post gelezen, maar u komt er niet uit. Misschien kunt u dan hulp vragen aan iemand in uw omgeving die u helpt met uw aangifte inkomstenbelasting of uw toeslagen. Bijvoorbeeld een familielid of kennis, of uw belastingadviseur of maatschappelijk dienstverlener. Maar u kunt ook bij ons terecht met uw vragen.

  Ik heb nog geen DigiD

 • WOZ waardeloket

  wozwaardeWelkom bij het WOZ-waardeloket
  Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen.