uitvaartpolis

 • Afscheid nemen

  VPTZ Wat doet VPTZ?

  Op 1 januari 2005 zijn Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland (VTZ) en Vrijwilligers Hospicezorg Nederland (VHN) gefuseerd tot VPTZ Nederland. In 2006 sloot de Stichting Elckerlijck zich aan bij VPTZ Nederland. VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Er is een landelijke vereniging waar 200 VPTZ organisaties zijn aangesloten die ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase. Via deze website kunt u het adres vinden van een VPTZ organisatie bij u in de buurt.

  De gezamenlijke missie van VPTZ is: 'Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning.'

 • Elkeuitvaartverzekeringvergelijken

    

  uitvaart1

  Wil je verzekeren voor de kosten van jouw uitvaart. Wij zijn gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen vergelijken.

 • Uitvaartverzekering Twente

  Twentseuitvaartverz Twenthe is een uitvaartverzekeraar en geen uitvaartverzorger. Dat betekent dat u en uw nabestaanden de uitvaart helemaal naar eigen wens kunnen regelen.  Wij zorgen er al meer dan 70 jaar voor dat de rekeningen betaald worden. Verder is de keus aan u. Bij ons geen standaard pakketten of een verplichte uitvaartondernemer. Ook bepaalt u zelf het verzekerde bedrag. Door de keuzevrijheid kunt u een Twenthe polis makkelijk combineren met bestaande polis(sen) of het lidmaatschap van een uitvaartvereniging.

 • Vergelijk alle verzekeringen

  verzekering1 Verzekering-24 helpt jou om kosten te besparen

 • Verwerken van verlies

  Landsteunpunt Het bevorderen van aandacht voor rouw in de privésfeer en in werk- en andere situaties;
  Nabestaanden en hun omgeving voorzien van informatie en doorverwijzing;
  De kwaliteit van rouwzorg verhogen door de deskundigheid van rouwzorgverleners te bevorderen (beroepskrachten en vrijwilligers);
  Het stimuleren van kennisontwikkeling over rouw.