Gemeente

 • CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

  ciz Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Postbus 232
  3970 AE Driebergen-Rijsenberg
  Telef.: 030 - 698 16 30

 • Gemeente Zutphen

  Zutphen Gemeente Zutphen
  's Gravenhof 2
  7201 DN Zutphen

  Postadres:
  Postbus 41
  7200 AA Zutphen

  Telefoon: (0575) 58 70 00
  Telefoon: 14 0575
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Fax: (0575) 58 70 01

  Stadhuis Zutphen

  Maandag
  8.30 - 11.00 uur: vrije inloop
  8.30 - 16.30 uur: op afspraak
  Dinsdag
  8.30 - 11.00 uur: vrije inloop
  8.30 - 12.30 uur: op afspraak
  Woensdag
  8.30 - 11.00 uur: vrije inloop
  8.30 - 16.30 uur: op afspraak
  Donderdag
  8.30 - 11.00 uur: vrije inloop
  8.30 - 19.30 uur: op afspraak (Let op: op donderdagavond kunt u niet voor alle producten en diensten terecht)
  Vrijdag
  8.30 - 11.00 uur: vrije inloop
  8.30 - 12.30 uur: op afspraak

  Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs afhalen bij de receptie kan dagelijks tijdens openingstijden, dit kan zonder afspraak.

  Servicebalie Warnsveld

  Elke 1e woensdag van de maand, van 11.00 tot 14.00 uur: op afspraak voor het aanvragen van reisdocumenten en afhalen van een Eigen Verklaring voor uw rijbewijs. Afspraken kunnen tot 12.30 uur de dinsdag ervóór gemaakt worden. Een afspraak maken kan alleen telefonisch via 14 0575.


  * Verder kunt u in het Warnshuus terecht voor Sociaal-cultureel werk, Bibliotheek, Ouderenwerk, Dorpsraad.

  Publieksbalie Warnsveld*
  Het Warnshuus
  Dreiumme 43
  7231 CM Warnsveld
  Telef. 0575-524584

 • Huurverhoging 2018

  tn166736Jaarlijks heeft men te maken met huurverhoging, behalve bij duurdere woningen (boven de huurtoeslaggrens). Vanuit het Rijk wordt de percentage van de huren vastgesteld. Dat percentage is gelijk aan de inflatie. De inflatie is over 2016  0,3 %. Daarnaast geldt sinds 2013 een extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

  De extra huurverhoging voor 2018:

  Huishoudinkomen 2015
  Inflatie
  Huurverhoging AOW
  Huishoudens 4 of meer personen
  Totale maximale huurverhoging  per 1 juli 2017
   t/m € 41.056
  1,15 %
  3,9 %
   3,9
  3,9 %
   > € 41.056
   1,15 %
   3,9 %
   3,9 % 
   5,4 %

  Deze aanpassing hebben ook invloed op de huurtoeslag.

  Huurtoeslag in 2018

  De maximale "kale" huur om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is in 2017 € 710,68 per maand. Het inkomen mag maximaal € 22.200 per jaar zijn en het vermogen mag niet meer zijn dan € 25.000 per persoon. Andere bedragen (inkomen) gelden bij samenstelling gezin.

   

   

 • Mantelzorgmakelaars

  mantelzorgmakelaars De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchege noten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.

 • Ondersteuning zorg ziekte, lichamelijke beperking of ouderdom en dementie

   

  Wat heeft u nodig
  Melden bij
  Advies en ondersteuning
  Procedure
  Soort zorg of ondersteuning
  PGB mogelijk
  Wetgeving
  Persoonlijke zorg of (wijk)verpleging
  Wijkverpleegkundige (thuiszorginstelling)
  Huisarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis
  Wijkverpleegkundige geeft indicatie
  Bijvoorbeeld hulp bij opstaan, douchen, wondverzorging steunkousen aantrekken
  Ja
  Zorgverzekeringswet
  Medische zorg
  Huisarts of specialist
   
  Arts geeft verwijzing
  Bijvoorbeeld     diagnostiek, medicatie, een medische ingreep
  Nee
  Zorgverzekeringswet
  Hulp om thuis te blijven wonen
  Gemeente  (wijkteam of Wmo-loket)
  Recht op  onafhankelijk clientondersteuning
  Gesprek met gemeente. Onderzoek naar eigen mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden
  bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen, zoals rolstoel, woningaanpassingen, dagbesteding of individuele begeleiding
  Ja
  Wmo 2015
  Blijvend 24-uurszorg of toezicht nodig
  Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
  Recht op onafhankelijk clientondersteuning
  CIZ toets of blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of  permanent toezicht nodig is
  bijvoorbeeld verblijf in een instelling of persoonlijke zorg en begeleiding thuis
    Ja
  Wet langdurige zorg

  Bron: Min.VWS

   

   

 • rolnu

  rolnulogo.png EEN WEBWINKEL SPECIAAL VOOR U

  Rolnu.nl een webwinkel voor ouderen en senioren. Wij selecteren producten die u het leven gemakkelijker maken zodat u de dingen kan blijven doen waar u van geniet.

 • Toeslagen huur en zorg 2018

  toeslagenToeslagen 2018

  Er zijn vier toeslagen: de 'zorgtoeslag", de "huurtoeslag", het "kindgebonden budget" (voorheen kindertoeslag) en de "kinderopvangtoeslag". De zorgtoeslag is bedoeld als bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De huurtoeslag in de vervanger van de huursubsidie. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke aanvulling op de kinderbijslag voor alle ouders met kinderen onder de 18 jaar. En de kinderopvangtoeslag is er voor ouders die vanwege hun werk gebruik maken van kinderopvang of erkende gastouderopvang.

 • Vrijwilligerscentrale Zutphen Perspectief

  vrijwilligerscentraleWelkom op de site van Vrijwilligerscentrale Zutphen

  De Vrijwilligerscentrale Zutphen is de vraagbaak voor alles omtrent vrijwilligerswerk en vrijwilligersbemiddeling in de gemeente Zutphen, waaronder deskundigheidsbevordering en de maatschappelijke stage. De centrale biedt ondersteuning aan mantelzorgers en heeft diverse diensten voor kwetsbare burgers in de gemeente, uitgevoerd door vrijwilligers. Hierbij is een nauwe samenwerking met de sociale wijkteams.

 • WMO

  22520De kosten van de verzorgingsstaat rijzen de pan uit en het rijk ziet al de bodem van de schatkist. Wat is er dan niet makkelijker dan de problemen op het bordje van de gemeente te leggen. Het is al begonnen in 2004 met bijstandsuitkeringen bij de gemeente te leggen. Toen de gemeenten het overgebleven geld ook voor andere zaken gingen gebruiken werden ze strenger voor de bijstandstrekkers. Na de invoering van Wet Werk en Bijstand (WWB) volgde in 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierdoor werden de huishoudelijke hulpen kind van de rekening door de aanbestedingen. En nu dank zij het huidige kabinet gaat ook de WMO geheel op de schop. De gemeente krijgt dan te maken met een massale toestroom van nieuwe klanten die een beroep doen op de uitkering, hulp en zorg.

 • WOZ waardeloket

  wozwaardeWelkom bij het WOZ-waardeloket
  Dit WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Om te voorkomen dat dit loket wordt overbelast door massale afname, is een drempelmechanisme ingebouwd. Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijdsperiode mag opvragen.