ondersteuning

 • Afscheid nemen

  VPTZ Wat doet VPTZ?

  Op 1 januari 2005 zijn Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland (VTZ) en Vrijwilligers Hospicezorg Nederland (VHN) gefuseerd tot VPTZ Nederland. In 2006 sloot de Stichting Elckerlijck zich aan bij VPTZ Nederland. VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Er is een landelijke vereniging waar 200 VPTZ organisaties zijn aangesloten die ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase. Via deze website kunt u het adres vinden van een VPTZ organisatie bij u in de buurt.

  De gezamenlijke missie van VPTZ is: 'Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning.'

 • Centraal Administratie Kantoor

  cak Hoofdsite van Centraal Administratie Kantoor

  Adres: Postbus 84030, 2508 AA Den Haag
  Telef: 0800-1925

 • CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg

  ciz Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Postbus 232
  3970 AE Driebergen-Rijsenberg
  Telef.: 030 - 698 16 30

 • Ieder(in)

  iederin Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

 • Mantelzorgmakelaars

  mantelzorgmakelaars De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchege noten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.

 • Ondersteuning zorg ziekte, lichamelijke beperking of ouderdom en dementie

   

  Wat heeft u nodig
  Melden bij
  Advies en ondersteuning
  Procedure
  Soort zorg of ondersteuning
  PGB mogelijk
  Wetgeving
  Persoonlijke zorg of (wijk)verpleging
  Wijkverpleegkundige (thuiszorginstelling)
  Huisarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis
  Wijkverpleegkundige geeft indicatie
  Bijvoorbeeld hulp bij opstaan, douchen, wondverzorging steunkousen aantrekken
  Ja
  Zorgverzekeringswet
  Medische zorg
  Huisarts of specialist
   
  Arts geeft verwijzing
  Bijvoorbeeld     diagnostiek, medicatie, een medische ingreep
  Nee
  Zorgverzekeringswet
  Hulp om thuis te blijven wonen
  Gemeente  (wijkteam of Wmo-loket)
  Recht op  onafhankelijk clientondersteuning
  Gesprek met gemeente. Onderzoek naar eigen mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden
  bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen, zoals rolstoel, woningaanpassingen, dagbesteding of individuele begeleiding
  Ja
  Wmo 2015
  Blijvend 24-uurszorg of toezicht nodig
  Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
  Recht op onafhankelijk clientondersteuning
  CIZ toets of blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of  permanent toezicht nodig is
  bijvoorbeeld verblijf in een instelling of persoonlijke zorg en begeleiding thuis
    Ja
  Wet langdurige zorg

  Bron: Min.VWS

   

   

 • UWV

  uwv Adres: Postbus 73 7300 AB Apeldoorn
  Doetinchem Terborgseweg 13 Postbus 9 7000 AA