budgettering

  • Uitstel of toch afstel?

    portemonee

    Worden ouderen met AOW in de aankomende jaren als ze samenwonen met hun volwassen kinderen gekort?
    Er is uitstel van deze korting. Dit zal veel onrust brengen bij ouderen die o.a. samenwonen met zoon of dochter of bij mantelzorgers. De korting kan wel oplopen tot 300 á 400 euro en de ouderen hebben al veel ingeleverd, door o.a. verlaging van de pensioenen, extra verhoging van de huren in de sociale sector, etc.

    Mijn moeder en ik wonen al ons hele leven samen. Beiden hebben we alleen AOW. Dus wij ontvangen volgend jaar minder AOW.