web1

Aangifte successiebelasting/F-aangifte.

Senioren Adviesbureau kan voor u ook de aangifte successie verzorgen. Nadat eerst de laatste aangifte inkomstenbelastingaangifte (F-aangifte) wordt gemaakt zullen wij direct de aangifte successie verzorgen. Het is voor de nabestaanden belangrijk om snel inzicht te hebben in de hoogte van de nalatenschap en het verschuldigde successierecht. Wij zijn van mening dat dit niet zoals in de meeste gevallen pas na een jaar kan worden afgerond. Wij streven ernaar dat dit binnen drie maanden is afgerond waarna de nabestaanden inzicht hebben in de financiële gevolgen hiervan.

Allereerst dient een zogenaamde F-aangifte te worden gedaan, dit is als het ware de aangifte inkomstenbelasting over het laatste aangiftejaar. U wordt automatisch uitgenodigd door de belasting-dienst tot het doen van de F-aangifte. Vervolgens zult u automatisch bericht ontvangen van de belastingdienst voor de Successieaangifte. Voor het afwikkelen van een nalatenschap hebben wij een stappen-plan ontwikkeld:
• Is er in de periode van 180 dagen voor het overlijden door de overledene geschonken? Zo ja, hoeveel en aan wie? Graag ontvangen wij hiervan kopie afschriften.
• Verklaring van erfrecht (wordt opgemaakt door de notaris). Indien dit nog niet is gebeurd kunnen wij een notaris hier opdracht voor geven.
• Biljet F-aangifte (deze ontvangt u +/- 3 maanden na overlijden).
• Biljet Successieaangifte (deze ontvangt u +/- 3 maanden na overlijden).
• Kopie testament (indien van toepassing).
• Successieaangifte van de vooroverleden echtgenoot.
• Opgaven bezittingen/schulden op overlijdensdatum (zie 'overzicht bezittingen en schulden').
• Bankafschriften, rekeningen vanaf de overlijdensdatum.
• Polis lijfrenteverzekering(en).
• Polis kapitaalverzekering(en).
• Polis overlijdensrisicoverzekering.
• Opgaven ziektekosten vanaf 1 januari van het jaar van overlijden.
• Specificatie kosten begrafenis.
• Vergoeding begrafenisverzekering (polis bijvoegen).

Wij baseren de Successieaangifte op het 'overzicht bezittingen en schulden'. Om zo efficiënt mogelijk en kostenbesparend te werk te gaan, kunt u dit zelf invullen en samen met kopieën van de gevraagde stukken bij ons aanleveren.