web1

 

Deel van de Belaste verkrijging
€ 0 - € 123.248
€ 123.248 en hoger
Tariefgroep I (partner en kinderen)
10 %
20 %
Tariefgroep I A (kleinkinderen)
18 %
36 %
Tariefgroep II (overige verkrijgers)
30 %
40 %

Vrijstellingsbedragen Erfbelasting

Partners (maximaal)                                        € 643.194

Kinderen en kleinkinderen                               € 20.371

Gehandicapte kinderen                                    € 61.106

Ouders                                                           € 48.242

Overige verkrijgers                                         € 2.147

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen                                                         € 5.363

Kinderen 18 jaar—40 jaar (eenmalig)   € 25.731         of        € 53.602 (woning of studie)*

Overige verkrijgers                                         € 2.147

 

* Schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden wordt behandeld volgens erfrecht.

* Ouders mogen kinderen van 18 tot 40 jaar éénmalig € 25.731 euro schenken.

* Als het kind 40 jaar of ouder, maar de partner nog niet, dan kan de schenker toch gebruikmaken van de vrijstelling.

* Belastingvrij schenken aan een ongeboren kind. Deze heeft dezelfde vrijstelling als geboren kinderen, t.w. € 2.147.

* Papieren schenking. Schenking door schulderkenning. Ouders geven elk jaar 5.363 euro aan hun kind, maar lenen het geld meteen terug. Voordeel: het geld blijft op de spaarrekening van de ouders en deze valt buiten de vermogenstoets bij senioren in het kader van de eigen bijdrage AWBZ. Wel moet er elk jaar 6% rente hierover worden betaald. Kinderen moeten de vordering wel aangeven in Box 3 (eigen vermogen). 

Partners (er kan maar één partner zijn)

* Gehuwden: (niet gescheiden van tafel en bed) en geregistreerd partners.

* Samenwoners: beiden meerderjarig, gezamenlijke huishouding blijkende uit GBA ( 6 maanden bij erfbelasting en 2 jaar bij schenkbelasting), notarieel samenlevenscontract, geen bloedverwant in rechte lijn.

* Samenwoners: beiden meerderjarig, 5 jaar onafgebroken gezamenlijke huishouding blijkende uit GBA, geen bloedverwant in rechte lijn (tenzij mantelzorg, alleen voor erfbelasting, niet voor schenkbelasting).

Gezegden:

Schenken is erven zonder sterven;

Zich uitkleden voor men naar bed gaat;

De sleutel op de doodskist leggen;

Een lijk in de kast;

Schenking met de warme hand;

Een vaantje strijken;

Er is geen olie meer in de lamp;

De pijp uitgaan;

Dubbel de klos door erven van zwartspaarders;

Familie en vis blijven maar 3 dagen fris;

De dood bestaat niet, je gaat enkel terug naar huis;

Aole leu gaot dood, jonge leu könt doodgoan;

Iej leert de leu kennen a-j ne earfenis mot delen;

't Leaven is as 'n keenderhemd, meestieds te kort;

Lange leaven en toch neet old worden, dat is de kunst;

Wie spaart hongert enkel voor zijn erfgenamen;

Beter dik in de kist, dan een hoop lekkers gemist;

Ons enig eigen bezit is ons leven, dat men op het eind nog terug moet geven;

Zelfs een fabrikant van feestverlichting sterft in een duister hoekje;

Men kan beter twee jaar te vroeg sterven dan een jaar te langen leven;

Zelfs de dood krijgen wij mensen niet voor niks, hij kost ons het leven;

Wel as starft, holt op te leven, maor ophollen met leven wil niet ait zeggen da'j starft;

Wie de dood in de ogen heeft gezien, is blij met griep;